Redovisning av medlemsantalet i SPF Seniorerna

Med anledning av nyhetsrapporteringen om PROs förändrade redovisning av sitt medlemsantal vill SPF Seniorerna klargöra hur vi hanterar redovisningen av vårt medlemsantal

SPF Seniorerna redovisar antalet individuella, fysiska medlemmar, genom att vi räknar antalet personnummer i vårt medlemsregister.

Förbundet räknar inte vänmedlemskap - som innebär att en medlem kan vara med i flera föreningar - i vårt medlemsantal som vi redovisar till Socialstyrelsen.

Vi räknar också bort anställda i förbundet och distrikten när vi redovisar till Socialstyrelsen. Så att det endast är aktiva, individuella medlemmar som räknas med när SPF Seniorerna får statsbidrag som medlemsorganisation.

För mer information, kontakta SPF Seniorernas generalsekreterare Peter Sikström 070-765 22 59