SPF Seniorernas nya medlemsundersökning: nästan varannan senior kan byta parti i valet

Nästan hälften av de tillfrågade kan tänka sig att byta parti i riksdagsvalet till ett parti som särskilt lyfter äldrefrågor. De viktigaste sakfrågorna är äldreomsorg, pensioner, vård, egen ekonomi och skatter.

Inför valen nästa år har SPF Seniorerna genomfört en medlemsundersökning kring medlemmarnas syn på att byta parti och vilka sakfrågor som är viktigast för dem som seniorer. Under 2018 års val kommer över var fjärde väljare att vara 65 år och äldre.

På frågan om man kan tänka sig att rösta på ett parti som särskilt premierar äldrefrågor, även om det innebär att byta parti, svarar 47,9 procent av de tillfrågade ja. Strax under var tredje svarande, 30,2 procent, svarar nej till att byta parti. 21,9 procent av de tillfrågade uppger att de är osäkra. Sammantaget innebär resultaten att bland SPF Seniorernas medlemmar kan nästan varannan tänka sig att byta parti till ett parti som särskilt fokuserar på äldrefrågor. Strax över var femte svarande är osäker medan nära var tredje inte kan tänka sig att byta parti.

De sakfrågor som de tillfrågade rankar som viktigast i riksdagsvalet för dem som seniorer hamnar äldreomsorg först tätt följd av pensioner och sjukvård. Därefter kommer frågor som egen ekonomi, skatter, bostäder, lag och ordning samt valfrihet i välfärden.

Läs mer i Expressens artikel om undersökningen

I SPF Seniorernas medlemstidning Senioren kan du läsa mer utförliga artiklar om undersökningen:

Varannan senior beredd byta parti

Äldreomsorg kan bli vinnarfråga