SPF Seniorerna i Dagens Industri

SPF Seniorernas avgående ordförande Christina Rogestam skriver om hem-avdraget i Dagens Industri

  • Dagens Industri

SPF Seniorernas avgående ordförande Christina Rogestam skriver i en replik till PRO om hem-avdraget i Dagens Industri:
PRO verkar ha missförstått skillnaden på det nuvarande rut-avdraget och äldreomsorgen. Äldreomsorg i form av hemtjänst är och ska vara biståndsbedömd. Rut-avdraget innefattar tjänster i hemmet som individen på egen hand vill köpa, så som enklare städning, it-tjänster eller gräsklippning. Alltså tjänster som många äldre inte orkar med men som de efterfrågar, vare sig de har rätt till hemtjänst eller inte. Många av dessa tjänster ingår inte heller i de uppgifter som hemtjänsten utför. Rut-tjänster ska inte ersätta den omsorg man har rätt till enligt biståndsbedömning. Det ena utesluter således inte det andra.

Rot- och rut-avdragen har visat sig populära bland seniorer. I vår medlemsundersökning svarar nio av tio att de någon gång använt sig av avdragen. Och åtta av tio är positiva till att just utvidga dessa till ett hem-avdrag, där fler typer av tjänster ingår och där avdragstaket höjs. Men regelverket kring rot- och rut-avdragen är snårigt och i behov av förenkling och utvidgning.

Läs hela artikeln här