SPF Seniorerna i SVT om äldres viktigaste frågor

SPF Seniorernas nya förbundsordförande Eva Eriksson medverkade i SVT tillsammans med PRO för att diskutera vilka frågor inför nästa års val som är viktigast för landets seniorer

  • Foto: SVT