Bra KD-förslag om bostadstillägget och krav på kommunerna vad gäller äldreboenden

SPF Seniorerna kommenterar KD:s utspel från Almedalen: Bra förslag om bostadstillägget och krav på kommunerna vad gäller äldreboenden

  • Eva Eriksson

- Jag tycker det är glädjande att vi äntligen fick höra en partiledare som från Almedalsscenen valde att lyfta de seniora väljarnas intressefrågor, säger Eva Eriksson, förbundsordförande för SPF Seniorerna, i en kommentar till Ebba Busch Thors Almedalstal.

- Vi ställer oss också positiva till de utspel som partiet gjorde tidigare från Visby när det gäller pensionärers ekonomi och bostadsfrågorna. SPF Seniorerna har i en egen rapport tidigare kunnat konstatera att taket i bostadstillägget inte höjts på tio år och att bostadstillägget halkat efter utvecklingen på bostadsmarknaden. En ordentlig höjning har således behövts ett bra tag. Vi anser att KD:s förslag om en kraftig höjning av taket i bostadstillägget är utmärkt. Det skulle kunna förbättra ekonomin och möjligheten att skaffa en mer lämplig bostad på äldre dagar, inte minst för ensamstående pensionärer, fortsätter Eva Eriksson

- SPF Seniorerna hoppas att fler partier tar sitt förnuft till fånga och följer KD:s exempel i denna fråga. Från SPF Seniorerna menar vi även att den så kallade förmögenhetsgränsen i bostadstillägget bör tas bort då den missgynnar människor med låga pensioner som arbetat många år och skaffat sig en mindre sommarstuga eller en ekonomisk buffert. Dock måste pensionssystemet ses över i sin helhet, det ger inte pensioner som det går att leva på idag eller imorgon, säger Eva Eriksson

- Det är även positivt att KD hörsammar SPF Seniorernas synpunkter när det gäller kommuner som inte ordnar platser på särskilda boenden i tid. Idag är vitesbeloppen på gränsen till löjligt låga, det måste vara kostsamt när äldre far illa och inte får sina omsorgsbehov uppfyllda i tid, avslutar Eva Eriksson