SPF Seniorerna på hearing i riksdagen: Kontanterna måste vara kvar!

Riksdagen arrangerade en öppen hearing om kontantservicen i samhället. SPF Seniorernas ordförande Christina Rogestam fanns med i panelen och slog fast att regeringen måste sluta gömma sig bakom utredningar och istället agera.

Kön ringlade lång utanför riksdagshuset när frågan om kontanternas vara eller icke vara i samhället skulle diskuteras i en öppen utfrågning. SPF Seniorernas Christina Rogestam var på plats, liksom Björn Eriksson, ordförande i Säkerhetsbranschen och den som dragit igång Kontantupproret, PROs ordförande Christina Tallberg, Christina Wejshammar från Riksbanken, representanter från handeln, m fl.
Frågan om kontanter blir alltmer brännbar i takt med att tillgången minskar. Många efterlyser nu en diskussion om vad som kommer att hända.
-Jag känner mig irriterad på de större bankerna som vägrar att ens delta i diskussionerna, sa Björn Eriksson. Det ringer folk från utomlands och frågar vad vi egentligen håller på med i Sverige. Man reagerar när man hör hur läget är, och hur vissa grupper hamnar i kläm.
Christina Rogestam slog fast att det är dags för regeringen att sluta gömma sig bakom utredningar och istället göra något åt situationen.
-Politikerna är snabba med vissa bitar, men dröjer med andra. Vi måste ha politiker som trycker på i frågan. Kontanter är ett lagligt betalningsmedel, och måste också få vara det i praktiken. I Åmål där jag vistas finns fyra banker, ingen av dem tar emot kontanter, utan man får åka till Säffle. Det här är orimligt, det måste till en förändring. Kontanterna måste vara kvar, sa Christina Rogestam.