Bättre seniormat i fokus i Malmö

Goda Vänner bjöd in SPF Seniorerna-medlemmar och övriga intresserade i Skåne till en spännande föreläsning om bättre seniormat där bl a välkände kocken Leif Mannerström medverkade

Inom ramen för "Goda vänner" medverkade bland andra kocken Leif Mannerström och Pär Bergkvist från White Guide Senior på föreläsningen om bättre seniormat. Båda två talade om både goda och dåliga exempel på måltider som serveras till äldre på särskilda boenden. Det konstaterades att det går att göra fantastisk mat utan att det behöver kosta mer, intresse och engagemang är nyckeln. Från SPF Seniorerna deltog Gunvar Grevstig, vice ordförande SPF Seniorerna Skånedistriktet, som berättade om förbundets enkät till kommunerna om äldreomsorgsmaten. Föreläsningen gästades också av representaneter från Tubberödshus äldreboende på Tjörn, vinnarna av White Guide Seniors "Årets seniormåltid 2016".