Debattartikel: Så här motverkar vi ensamheten för hundratusentals äldre

Förbundsordförande Christina Rogestam skriver på SVT Opinion om att det krävs insatser på alla nivåer i samhället för att minska ensamheten. Förutom satsningar inom bostäder, pensioner samt vård och omsorg lanserar SPF Seniorerna ett nytt krav: lagstadgad rätt till förebyggande hembesök för personer som fyllt 75 år.

Som landsomfattande seniororganisation skapar SPF Seniorerna möjlighet till gemenskap, vänskap och aktiviteter där människor kan känna sig behövda och uppskattade. Lokalt kan kommuner och organisationer främja sociala mötesplatser och ta fram handlingsplaner för att minska ensamheten.

Som enskild kan man vara uppmärksam på vanliga tecken på ensamhet i sin omgivning och ställa upp för en medmänniska.

Men från SPF Seniorerna menar vi att det krävs insatser på alla nivåer i samhället för att motverka ensamhet bland seniorer. Följande hinder måste tas itu med av ansvariga politiker och myndigheter på nationell nivå:
- otillgängliga och otrygga boendemiljöer
- låga pensioner
- otillräcklig Socialtjänstlag
- saknas kunskap om psykisk ohälsa bland äldre 
- finns ingen lagstadgad rätt till förebyggande hembesök för personer som fyllt 75 år.

Läs hela artikeln här