Thony Björk svarar på frågor om vaccin och läkemedel mot corona

Nu är det många som går och väntar på ett vaccin och ett fungerande läkemedel mot corona. Varför tar det så lång tid? Och finns det redan nu något läkemedel som har bevisad effekt? SPF Seniorernas sakkunnige i läkemedelsfrågor Thony Björk svarar på vanliga frågor.

Vad är antivirala medel som det talas om i media?
– Antivirala läkemedel används vid virusinfektion och bromsar virusets replikation. De kallas även för bromsmediciner och botar alltså inte en virussjukdom utan bromsar upp utveckling av sjukdomen. Ju tidigare behandlingen sätts in desto större effekt fås.

Vad är då ett vaccin?
– Ett vaccin är ett läkemedel som ges för att förebygga infektionssjukdomar. Vaccin innehåller antigener som aktiverar kroppens immunförsvar mot till exempel virus. I Sverige har vi nationella vaccinationsprogram som indelas i ett allmänt vaccinationsprogram för barn och särskilda vaccinationsprogram för riskgrupper. Folkhälsomyndigheten lämnade den 27 april 2016 förslag till regeringen om införande av särskilda vaccinationsprogram mot fyra sjukdomar: hepatit B, influensa, allvarlig pneumokocksjukdom och tuberkulos. Dessa sjukdomar omfattas i dagsläget endast av rekommendationer för vaccination.

Varför tar det tid innan vaccin kan finnas mot corona-viruset?
– Idag finns inget godkänt vaccin mot det nya coronaviruset (SARS-CoV-19). Det finns inte heller något läkemedel som är specifikt godkänt för att behandla sjukdomen covid-19. Det pågår försök och forskning på många håll i världen, även i Sverige. Att få fram ett nytt läkemedel, ett nytt vaccin, tar lång tid, eftersom det noga måste kontrolleras så att det är säkert, att det har avsedd effekt och inte ger allvarliga biverkningar. Det finns i media många uppgifter om att det snart kommer ett vaccin, men det kommer att dröja, hur länge är osäkert.

Finns det inget läkemedel mot covid-19?
– Det utförs prov med en del redan idag godkända läkemedel avsedda för andra sjukdomar, för att se om de kan ha effekt vid covid-19. Ännu så länge har inget visat sig ha så bra effekt att det kan rekommenderas generellt för behandling av covid-19. Bland annat pågår försök, bl a i Sverige, med Remdesivir, ett antiviralt läkemedel som ursprungligen utvecklades mot ebola, än så länge med blandat resultat.