Medel till Sveriges föreningsliv för humanitära och sociala insatser samt för att motverka ensamhet

I dag presenterade regeringen, Centerpartiet och Liberalerna medel för insatser av föreningslivet under coronapandemin. 50 miljoner föreslås avsättas för humanitära och sociala insatser för särskilt utsatta och 50 miljoner kronor för att motverka ensamhet hos äldre.

  • Vi vädjar om snabb beredning och handläggning. Seniorer är isolerade idag. Insatser behövs nu, säger Eva Eriksson.

Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna kommenterar satsningen:

– Ofrivillig ensamhet har negativa konsekvenser för den enskilde och för hela samhället. Om vi inte arbetar för gemenskap och närhet riskerar folkhälsan att försämras. Föreningslivet har vana att arbeta för gemenskap och en nyckelroll att motverka ofrivillig ensamhet. Därför är vi glada över de resurser som föreslås för att uppmuntra och underlätta för civilsamhället. För många seniorer är behoven stora av hjälp med digital gemenskap och inköp och hemkörning av mat. SPF Seniorerna fortsätter gärna att bidra till seniorers inkludering. Det är särskilt viktigt nu då seniorer rekommenderas att begränsa sina direkta fysiska kontakter. Vi vädjar om snabb beredning och handläggning. Seniorer är isolerade idag. Insatser behövs nu, säger Eva Eriksson.