Nytt äldreomsorgslyft – ett steg i rätt riktning, men vi väntar på mer långsiktiga besked

I dag presenterade regeringen, Centerpartiet och Liberalerna åtgärder för äldreomsorgen och sjukvården. Nya medel om cirka 2,2 miljarder föreslås avsättas för 2020 och 2021. Pengarna ska användas till betald utbildning under arbetstid för anställda inom äldreomsorgen.

  • Sveriges äldre väntar på långsiktiga besked så att man kan lita på vården och omsorgen både nu och i morgon, säger Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna.

Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna kommenterar miljardsatsningen:

– Jag välkomnar att medel nu föreslås tillskjutas för att stärka kompetens i äldreomsorgen och sjukvården. Personalen är verksamhetens kärna och en förutsättning för att äldre ska få en omsorg av god kvalitet. Vi har länge pekat på behovet av kompetens och fler händer som kan torka tåren och klappa kinden. Betald utbildning på arbetstid och fler utbildningsplatser är därför steg i rätt riktning. Åtgärderna blir en hjälp i en kritisk situation. Men Sveriges äldre väntar på långsiktiga besked så att man kan lita på vården och omsorgen både nu och i morgon. Då behövs mer än reaktiva förslag. Kommunernas ansvar för äldresjukvård kräver att också den medicinska kompetensen stärks, inte minst gäller det geriatrik.