Möte med Socialdemokraterna om äldresjukvården

Ett tydlig samlat medicinskt ansvar för äldresjukvården var ett av budskapen då SPF Seniorerna digitalt träffade Kristina Nilsson (S), vice ordförande i riksdagens socialutskott.

  • Eva Eriksson, Martin Engman, Gösta Bucht och Kristina Nilsson (S).

SPF Seniorerna uppvaktar regelbundet riksdagspartierna för att ge uttryck för seniorers röst och påverka för ett tryggt liv som senior.

Eva Eriksson, förbundsordförande i SPF Seniorerna, underströk under gårdagens möte personalens viktiga roll för vårdbehövande äldre. Personal bör ges fler kollegor, bättre villkor och mer egenansvar, sa hon under det digitala mötet.

Förbundet tog under mötet upp problemet med kommuners och regioners varierande medicinska kompetens. Gösta Bucht, SPF Seniorernas sakkunnige i vård och omsorg, slog fast att seniorer är betjänta av ett tydligt ansvar för sin sjukvård, framför allt den medicinska ledningen av den kommunala sjukvården.

Kristina Nilsson (S) framhöll bland annat nödvändigheten att återgå till en tillitsbaserad styrning av vård och omsorg, istället för New Public Managements minutjakt. Med vid mötet var också Martin Engman, SPF Seniorerna samhällspolitiske chef.