Förbundet uppvaktade Centerpartiet med krav för en bättre äldreomsorg

Eva Eriksson och Gösta Bucht lyfte i ett möte med Centerpartiet förbundets krav för en bättre äldreomsorg samt riskerna för seniorers psykiska hälsa som följd av rekommendationerna för 70-plussare.

  • Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna, och Gösta Bucht, sakkunnig vård och omsorg, SPF Seniorerna.

SPF Seniorerna uppvaktar regelbundet olika riksdagspartier för att lyfta viktiga frågor. Äldreomsorgen stod i centrum då förbundet i veckan uppvaktade Sofia Nilsson, Centerpartiets gruppledare i riksdagens socialutskott. Förbundsordförande Eva Eriksson och förbundets sakkunnige i vård- och omsorgsfrågor, Gösta Bucht, framförde sorg och upprördhet över att pandemin tagit sig in i äldreomsorgen och lett till sjukdom och död. Eva Eriksson pekade på att seniorer har rätt till god omsorg, behovet av bättre arbetsvillkor för personalen och tydligare medicinsk kompetens och ledning.

SPF Seniorerna lyfte också riskerna med de rekommenderade begränsningarna för seniorers kontakt och närhet med andra. Socialt avstånd har negativ påverkan på det psykiska måendet och sjukdom kan bli följden, varnade Gösta Bucht.