Eva Eriksson i radioinslag om SPF Seniorernas oro för situationen inom äldreomsorgen

SPF Seniorerna anser att det är nödvändigt med både omedelbara och långsiktiga åtgärder inom äldreomsorgen. Det måste finnas adekvat skyddsutrustning för att stoppa smittspridningen. Och för en fungerande äldreomsorg framöver fordras det att arbetsmiljön förbättras.

  • God omsorg kräver en bra arbetsmiljö säger Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna.