Gösta Bucht svarar på vanliga Coronarelaterade hälso- och sjukvårdsfrågor

Gösta Bucht, sakkunnig vård- och omsorgsfrågor hos SPF Seniorerna, svarar på frågor om oro, vaccinationer, högt blodtryck och om när man ska söka akutvård.

  • Gösta Bucht, sakkunnig vård- och omsorgsfrågor hos SPF Seniorerna. Foto: Edel Puntonet.

Hur kan jag minska min oro och psykiska ohälsa då jag är isolerad, rädd för det farliga viruset och samhället känns osäkert?
– Pandemin får en oerhörd publicitet. Många svarta rubriker och ibland ren domedagsstämning. Tro inte på allt, var kritisk, gå till källor man kan lita på som Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.
Försök minska din isolering, gå med i vår Facebookgrupp, använd digital media, videosamtal med mera för att hålla kontakt med nära och kära (att ringa ett videosamtal via Facetime eller Messenger är busenkelt). Ring vänner och bekanta ofta. Gå ut på en promenad ensam eller tillsammans med dina vänner där ni håller avstånd. Frisk luft och någon att prata med kan göra underverk.
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har samlat tips på hur du som senior kan hantera oro för Corona, och vad du kan göra i vardagen för att må bra. Här finns också telefonnummer till olika stödlinjer.
Klicka här för att läsa informationen från SKR

Vaccinationer hjälper de, till exempel vaccinationer mot pneumokocker?
– Vaccinationer hjälper alldeles utmärkt mot det man är vaccinerad för. Något vaccin mot Covid-19 finns tyvärr inte ännu, men oerhört mycket arbete läggs ner på att ta fram ett. Pneumokockvaccin hjälper tyvärr inte mot den lunginflammation man kan få av coronaviruset. Däremot minskar det risken att man får en vanlig lunginflammation i efterförloppet.
De mest optimistiska tror att det kan finnas ett vaccin mot Covid-19 i höst, men då ännu inte stor skala utan först till mindre grupper, riskgrupper och för att pröva ut att vaccinet inte har några biverkningar.
Vi äldre behöver ha ett allmänt skydd mot framför allt influensa, pneumokockinfektioner, t ex lunginflammation, och bältros, det är något vi i SPF Seniorerna jobbar för att alla seniorer ska få gratis oavsett vilken region vi bor i.

Vågar man söka (akut)vård i detta läge, det är väl på sjukhus och vårdcentraler smittan finns?
– Det vågar du alldeles bestämt. Covid-19 och alla andra akuta tillstånd skiljs åt på sjukhus och vårdcentraler. Det har visat sig att man söker mer sällan för akuta tillstånd nu, t ex ont i bröstet och oroligt hjärta. Det är inte bra och ökar risken för att man blir svårt sjuk. Är du akut sjuk ring 112 och tala om ditt problem så får du hjälp.
Om du är i behov av bokningsbar tid och uppfyller kriterierna för riskgrupp ska du först kontakta din vårdcentral. Ring eller titta på deras hemsida, där skall det stå hur du kontaktar dem. Om du är sjuk bör du ringa 1177 och höra hur du skall göra innan du far iväg till en vårdcentral.

Jag har ett högt blodtryck som har behandlats framgångsrikt i snart 32 år. Informationen från Folkhälsomyndigheten är att högt blodtryck är en riskfaktor. Är jag i en riskgrupp även om blodtrycket är normalt när jag äter medicin?
– Ja, det är en riskfaktor även om behandlingen är framgångsrik. Det höga blodtrycket är ett symtom på sjukdomen högt blodtryck (Hypertoni), och sjukdomen har man ju även om behandlingen fungerar bra. Däremot är naturligtvis risken mindre när behandlingen fungerar, men man tillhör ändå en riskgrupp och ska vara extra försiktig med sociala kontakter.