Gösta Bucht: om prioritering av vårdinsatser och att allt inte kan lösas via telefon

Gösta Bucht, sakkunnig vård- och omsorgsfrågor SPF Seniorerna, kommenterar ett SVT-inslag om prioritering av vårdinsatser, vård via telefon och behov av modeller för anhörigas besök.

  • Gösta Bucht

Ett inslag på SVT om en man på ett boende som inte har fått träffa en läkare på tre veckor har väckt reaktioner. Gösta Bucht, sakkunnig vård- och omsorgsfrågor SPF Seniorerna, kommenterar:

- Det finns situationer när vård via telefon eller video fungerar och det finns situationer när det fungerar mindre väl. För svårt sjuka i livets slutskede samt oroliga och förvirrade personer med demenssjukdom fungerar icke-fysisk vård i regel mindre väl. Palliativ vård är något som är högt prioriterat, oavsett Covid19 eller inte. Det som beskrevs i SVT-inslaget kändes underligt, det är viktigt att minska smittrisker men det handlar också om prioritering av vårdinsatser och att allt inte kan lösas via telefon eller video. Det föranleder också frågor kring anhöriga under det rådande besöksförbudet. Det borde gå att hitta modeller där anhöriga kan ta farväl av sina närstående, om vårdpersonal kan vara i närheten med skyddsutrustning borde också anhöriga kunna det. På det hela taget borde det som framgick i SVT-inslaget intressera IVO, det känns inte som allt har gått rätt till.

Klicka här för att se TV-inslaget om coronadrabbade Jan som inte fått träffa en läkare