Viktigare med en ny socialtjänstlag som omfattar alla åldrar

SPF Seniorernas generalsekreterare Peter Sikström framförde vikten av en ny socialtjänstlag som omfattar alla åldrar på ett möte med regeringens utredare för en ny socialtjänstlag.

  • Seniororganisationernas företrädare på möte med Margareta Winberg

SPF Seniorernas generalsekreterare Peter Sikström framförde förbundets åsikter på ett möte med regeringens utredare för en ny socialtjänstlag, Margareta Winberg, och seniororganisationerna: 

- Vi behöver inte en ny äldrelag, kronologisk ålder ska inte ensamt vara ett skäl till att ha rätt eller inte rätt till en god vård och omsorg. Ålder är inget bra mått på funktionsförmåga allra minst för äldre, en 90-åring kan fungera som en 50-åring och en 50-åring kan ha så stora funktionshinder att han fungerar sämre än en 90-åring.Istället ska en helhetsbedömning av personens hälsa och funktionsförmåga avgöra.

- Däremot behövs en förändring av gällande lagar, som tydligare än idag kräver samverkan mellan regioner och kommuner och pekar ut den rätt till vård och omsorg som äldre har. Det behövs en miniminivå som kommuner och regioner helst inte får komma i närheten av. SPF Seniorerna vill se en ny socialtjänstlag som omfattar alla åldrar och ger alla en god omvårdnad och rätt till goda levnadsvillkor, inte skälig levnadsnivå som det är idag bara för att man passerat 65 år.