Förändra nuvarande brister i lagar för äldres vård och omsorg istället för en ny särlagstiftning

– Vården och omsorgen av äldre är långtifrån jämlik i vårt land. En förändring av gällande lagar är därför helt nödvändig skriver Gösta Bucht, sakkunnig för vård- och omsorgsfrågor SPF Seniorerna, på Seniorbloggarna.

  • Gösta Bucht, sakkunnig vård- och omsorgsfrågor SPF Seniorerna.