Våga tala om psykisk ohälsa!

Psykisk ohälsa hos äldre personer är vanligt. Men det är inte en del av det naturliga åldrandet. Fem myndigheter presenterar gemensamt en ny broschyr där SPF Seniorerna medverkar. Materialet riktar sig till äldre personer och närstående.

  • ”Det är extra viktigt att upptäcka depression och ångesttillstånd i tid hos äldre personer. Det beror på att det finns så många samverkande riskfaktorer. Ju tidigare upptäckt desto större möjlighet att behandla framgångsrikt. Kroppsliga besvär, inaktivitet och dålig psykosocial situation går att påverka.” Gösta Bucht, professor emeritus i geriatrik vid Umeå universitet, sakkunnig för vård och omsorg SPF Seniorerna.

Nu finns en informationsfolder om psykisk ohälsa som riktar sig till äldre personer och närstående. Broschyren tar upp vad psykisk ohälsa är, hur den kan yttra sig, när det är dags att söka hjälp och var hjälpen finns.

Broschyren "Våga tala om psykisk ohälsa" är resultatet av ett samarbete mellan Socialstyrelsen, e-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, SBU (Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering), Riksförbundet Hjärnkoll, NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) och SPF Seniorerna. I arbetet har även representanter för patient-och brukarorganisationer deltagit och bidragit med citat från personer med erfarenhet av egen eller närståendes psykiska ohälsa.

Klicka här för att läsa broschyren