”Vaccinera alla äldre – staten bör ta ansvaret”

Kostnaden för ett nationellt äldrevaccinationsprogram är en liten summa i den statliga ekonomin – men väldigt viktig för möjligheten till en frisk ålderdom. Det är dags att gå från ord till handling, skriver SPF Seniorerna med flera på SvD Debatt.

Det finns ett stort vetenskapligt stöd för att ett strukturerat vaccinationsprogram som innehåller säsongsbunden influensa, pneumokocksjukdom, difteri, stelkramp och bältros ger samhällsekonomiska besparingar och minskad dödlighet bland äldre och riskgrupper. Idag är dessa vacciner bara rekommenderade av Folkhälsomyndigheten och frågan hanteras därmed regionalt. Här måste en förändring till – vi behöver sätta ribban för god vård av äldre på statlig nivå genom ett särskilt nationellt vaccinationsprogram för äldre.

Läs hela artikeln här