Läkemedel och åldersdiskriminering

Vi ska inte ha en sjukvård som bygger på fördomar och diskriminering. Äldre äldre har samma rätt till jämlik och likvärdig läkemedelsbehandling. Det sa Eva Eriksson förbundsordförande SPF Seniorerna, när förbundets nya rapport ’Vem får vad? Läkemedel och åldersdiskriminering’ presenterades.

  • SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson.
  • SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson.

Behandlingen av förmaksflimmer har förbättrats. Det är betydligt fler som får en adekvat behandling jämfört med för tio år sedan. Men rapporten visar att det finns tydliga skillnader i behandling mellan yngre äldre (65–79) och äldre äldre 80+. Den äldsta åldersgruppen får oftare felaktig behandling och de får i lägre grad tillgång till de nyaste läkemedlen. Den bild av läkemedelsbehandling vid förmaksflimmer som analysen i den här rapporten ger passar därmed in i ett mönster som även finns inom andra terapiområden. De allra äldsta patienterna diskrimineras när det gäller tillgång till nya läkemedel. Till det ska läggas att de fortfarande ofta får olämpliga läkemedel och allt för ofta väldigt många läkemedel. Den svenska hälso- och sjukvården har en läxa att göra när det gäller äldre och läkemedel. 

Klicka här för att läsa mer om rapporten på Senioren.se

Klicka här för att öppna rapporten "Vem får vad? Läkemedel och
åldersdiskriminering"

Klicka här för att se textad intervju med Thony Björk, sakkunnig läkemedel, SPF Seniorerna

Klicka här för att se textad intervju med Eva Eriksson 

Klicka här för att se textad intervju med Mia Frisk, Ordförande för beredningen primärvård och äldreomsorg på SKL