Hem & Hyra: Nästan hälften av kommunerna har brist på särskilt boende för äldre

Nästan hälften av kommunerna rapporterar en brist på särskilt boende för äldre: Det krävs skärpning och förändring, menar SPF Seniorerna.

127 kommuner uppgav i Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät att de har ett underskott av särskilda boendeformer för äldre. Det är en ökning från förra året då 116 kommuner uppgav underskott, något som i sin tur kan skapa flera andra problem, till exempel att många äldre tvingas bo kvar hemma med omfattande hemtjänst.

– Sedan kommer bekymret med att platsbristen gör att en del äldre med stora vård- och omsorgsbehov blir kvar för länge på sjukhus och genererar då inte bara kostnader och omfattande vård men också att det blir proppar i vårdsystemet. Dessutom skiljer det sig markant mellan kommuner hur man bedömer äldres behov av äldreomsorg, som möjligheten att få en plats på särskilt boende. Det är rimligen smartare att skaffa fram fler platser på särskilda boenden initialt, dålig vård och omsorg kostar mer i längden, säger Anna Eriksson, presschef på SPF Seniorerna.

Läs hela artikeln här