Utan anhöriga ingen äldreomsorg

I senaste seniorpodden kan du lyssna på Lennarth Johansson, psykolog och forskningsledare på Äldrecentrum i Stockholm, som talar om äldreomsorgen och de anhörigas roll i vården.

  • Lennarth Johansson, psykolog och forskningsledare på Äldrecentrum i Stockholm

För utan anhörigvård skulle inte äldreomsorgen fungera. Så är det i dag, så var det förr och så kommer det säkert att vara i framtiden också. Samtidigt finns det i dag en oro över vad som kommer att hända med äldreomsorgen. Och de anhöriga kan få ta ett än större ansvar i äldreomsorgen.

- Det är klart att om det offentliga backar tillbaka och inte uppfyller de löften som finns förankrade i lagstiftningen, då hjälper inget anhörigstöd i världen. Det säger Lennarth Johansson, psykolog och forskningsledare på Äldrecentrum i Stockholm.

-Det bästa anhörigstödet är en välbyggd, generös och lättillgänglig äldreomsorg av god kvalitet, säger han, och tillägger.
- Även om det är att önska sig till månen skulle jag vilja se att det byggdes fler institutionsplatser, säger Lennarth Johansson.

Klicka här för mer information om podden

Är du anhörigvårdare? Vill du känna gemenskap med likasinnade?

Gå med i förbundets Facebook-grupp.

Många seniorer har föräldrar eller partners som är sjuka och behöver deras stöd och hjälp. SPF Seniorerna har startat en Facebookgrupp för medlemmar i SPF Seniorerna som är anhöriga och som vill få diskutera och känna gemenskap med andra anhöriga i samma situation.

Gruppen är sluten, för att de som är med i den ska kunna diskutera fritt utan att utomstående kan läsa.

Klicka här för att läsa mer