Thony Björk ny sakkunnig i läkemedelsfrågor

- Medlemmar och förtroendevalda har stort intresse för läkemedelsfrågor. Jag ser därför fram mot att stödja engagemanget och medverka i verksamheten, säger Thony Björk, ny sakkunnig i läkemedelsfrågor hos SPF Seniorerna.

  • Thony Björk, ny sakkunnig i läkemedelsfrågor. Foto: Tomas Södergren

SPF Seniorerna samarbetar med PRO och Apoteket i projektet Koll på läkemedel. Syftet är att förbättra seniorers läkemedelsbehandling genom att upplysa seniorer och personal i hälso- och sjukvård och på apotek. Projektet har ansökt om ytterligare medel för att fortsätta och avvaktar besked från en ny regering. Projektet har framgångsrikt bidragit till att minska användningen av olämpliga läkemedel.

- Variationerna i läkemedelsbehandling mellan landets kommuner och landsting är oförklarligt stora. Därför fortsätter SPF Seniorerna arbetet, säger Thony Björk.

Thony Björk har mångårig erfarenhet från svensk och internationell läkemedelsvärld samt brett kontaktnät i branschen. Han är legitimerad apotekare och nybliven avtalspensionär.