SPF Seniorerna på SVT Opinion om äldres psykiska ohälsa

SPF Seniorerna tillsammans med professorerna Ingmar Skoog och Margda Waern om behovet av en nationell satsning på äldres psykiska ohälsa

Har beslutsfattarna tappat intresset för äldres psykiska hälsa?

Depressioner måste upptäckas och behandlas i ett tidigare skede än idag. Fler måste bli medvetna och våga prata om depressioner bland äldre och det behövs både mer forskning och specialistenheter med äldrepsykiatrisk kompetens. Därför kräver vi att det görs en nationell satsning på äldres psykiska ohälsa

Det skriver Eva Eriksson ocg Gösta Bucht från SPF Seniorerna tillsammans med professorerna Margda Waern och Ingmar Skoog från Göteborgs Universitet.

Läs hela artikeln här