Stöd emot seniorers ensamhet

SPF Seniorerna har fått medel för att minska ensamheten bland seniorer. Regeringen har beslutat att tilldela drygt 2 miljoner kronor till projektet som under hösten ska genomföras tillsammans med PRO och SKPF Pensionärerna.

  • Foto: Pixabay

Organisationerna ska ta fram studiematerial och vägledning för att sprida metoder för hur seniorer kan arbeta med uppsökande verksamhet för att nå ensamma äldre och arrangera aktiviteter som passar dem. Medlen ska också användas till att förbereda införandet av en ny stödtelefon för isolerade äldre.

Projektet kommer att särskilt inriktas på de som upplever ensamhet i störst utsträckning. Det gäller utlandsfödda, personer som nyligen förlorat en livspartner, män samt personer med beroendeproblematik.

Regeringens pressmeddelande:

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/08/regeringen-stottar-projekt-for-att-minska-aldres-ensamhet/