Balansera mera - förhindra fallolyckor

Balansera mera – tips och råd för att förhindra fallolyckor i vardagen, är en nationell
kampanj som i år genomförs vecka 40, den 2–8 oktober. Balansera mera har tre
teman: mat, motion och medicin. Kampanjen uppmärksammar personer i åldern 55 år och uppåt och hur de själva kan minimera risken för att falla.

Varje år faller cirka 70 000 personer. Drygt 1 000 personer dör. Det mest effektiva för att förhindra fallolyckor är att äta näringsriktig och god mat, utöva styrke- och balansträning samt se över sitt medicinintag.

På kampanjsidan www.socialstyrelsen.se/balanseramera  hittar du information om kampanjen samt kan beställa broschyren som innehåller tips på hur fallolyckor i vardagen kan förhindras genom rätt balans i träning, kylskåp och medicinskåp. Den finns översatt på 21 språk.

Här kommer även allt övrigt kampanjmaterial att finnas som för nedladdning, till exempel en idékatalog med tips och idéer på lokala aktiviteter, frågor till en tipspromenad, checklistor, kampanjlogotyp med mera. Fundera gärna på vad er förening kan göra under veckan eller i framtiden.

Det är bara att hänga på!

Inger Mörk, Socialstyrelsen, gästbloggar på Seniorbloggen och berättar om hur vi kan miska risken för fallolyckor