Äldre får mindre och sämre behandling än yngre

Expressen skriver om att äldre får sämre behandling än yngre, exempelvis när det gäller hjärtsjukdom och cancer.
- Åldersgränser i sjukvården är ren diskriminering. Enligt lagen ska vård ges på lika villkor för hela befolkningen, kommenterar SPF Seniorernas ordförande Eva Eriksson.