Debattartikel om åldersdiskrimnering i Socialtjänstlagen

Christina Rogestam och Gösta Bucht skriver på News55.se om att i direktiven till en ny utredning om Socialtjänstlagen finns tyvärr ingen ambitionshöjning och det ska inte få kosta något. Med andra ord finns stor risk att åldersdiskrimineringen i Socialtjänstlagen består.

Christina Rogestam och Gösta Bucht skriver på News55.se: Äldre människor diskrimineras, nekas att få sina omsorgsbehov tillgodosedda och far illa som följd av att äldre har svagare rättigheter än andra grupper i Socialtjänstlagen. Trots det finns inga höjda ambitioner att komma till bukt med problemet från regeringens sida när man granskar direktiven till den nya utredningen om Socialtjänstlagen.

Läs hela artikeln här