Utredning om Socialtjänstlagen: besvikelse att det saknas ambitionshöjning för äldres rättigheter

Christina Rogestam, förbundsordförande SPF Seniorerna, kommenterar regeringens direktiv till utredning om en översyn av Socialtjänstlagen

Christina Rogestam, förbundsordförande SPF Seniorerna, kommenterar regeringens direktiv till utredning om en översyn av Socialtjänstlagen:

- Det är en bred och ambitiös översyn av Socialtjänstlagen som regeringen idag tillsatt, med många svåra frågor att ta itu med. Det är positivt att en förenklad form av biståndsbedömning ska utredas. Men det allra viktigaste för oss seniorer saknas, nämligen att äldres rättigheter behöver stärkas från skälig levnadsnivå till goda levnadsvillkor. Dessa termer adresseras visserligen i utredningens direktiv men det är dessvärre tydligt att ingen ambitionshöjning finns och det ska inte få kosta något. Med andra ord kommer inte mycket att förändras, åldersdiskrimineringen kommer att bestå. Det är en besvikelse att äldre även framöver med stor sannolikhet kommer att ha svagare rättigheter än andra grupper inom Socialtjänstlagen.