Rogestam påminner minister om orimliga åldersgränser för gratis mammografi

SPF Seniorernas ordförande Christina Rogestam passade under ett möte för regeringens pensionärskommitté på att fråga sjukvårdsminister Gabriel Wikström om när den orimliga åldersgränsen för mammografiscreening ska avskaffas.

  • Förbundsordförande Christina Rogestam

- Regeringen tvår sina händer efter beslutet att inte erbjuda även äldre kvinnor avgiftsfri mammografi för bröstcancer, det konstaterar SPF Seniorernas förbundsordförande Christina Rogestam efter ett möte med sjukvårdsminister Gabriel Wikström.


Wikström var inbjuden att träffa regeringens pensionärskommitté och Christina Rogestam frågade honom hur den orimliga åldersgränsen för mammografiscreening ska avskaffas. Wikström hänvisade till att han förlitar sig på sin expertmyndighet Socialstyrelsen som föreslagit en övre åldersgräns om 74 år för att erbjudas avgiftsfri mammografi. Socialstyrelsen har i sin tur hänvisat till forskning, vilken SPF Seniorerna menar är otillräcklig.


- Socialstyrelsen lutar sin rekommendation på forskning som endast utförts på kvinnor under 75 år. Det är otillräckligt eftersom studier vi tagit del av visar att bröstcancer inte upphör bara för att man fyller 75. Det grundläggande problemet att det finns alldeles för lite forskning om äldre, när medellivslängden ökar så förstärks detta problem ytterligare., avslutar Christina Rogestam.