SPF Seniorernas matundersökning i Expressen


Christina Rogestam om SPF Seniorernas matundersökning till landets kommuner i Expressen: maten är en jätteviktig fråga, undernäring är en stor risk.

  • Expressen om äldres mat

I en artikel i Expressen berättar ordförande Christina Rogestam om SPF Seniorernas matundersökning till landets kommuner som genomförts under hösten. Inom hemtjänsten är det ungefär var tionde kommun som erbjuder äldre att välja mellan olika matleverantörer, var tredje kommun erbjuder önskekost.

Det borde vara en rättighet att få färsk varm lagad mat och att sitta tillsammans med andra och äta, säger Christina Rogestam.

Länk till artikeln i Expressen