Möte om statsbudgeten

Igår träffade SPF Seniorerna Fredrik Olovsson (S), ordförande i riksdagens finansutskott. Vid det digitala mötet deltog förbundets styrelse och representanter för distrikten. Olovsson beskrev översiktligt innehållet i regeringens budgetproposition för 2021.

  • Printscreen från mötet. Olovsson påmindes under mötet om vallöftet att göra det obligatoriskt för regioner och kommuner att inrätta pensionärsråd.

Fredrik Olovsson betonade den svåra och speciella situation som Sverige och världen befinner sig i på grund av den pågående pandemin, och de konsekvenser det får för Sveriges ekonomi.

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson krävde ett förstärkt pensionssystem och ett avskaffande av den högre skatten på pensionsinkomster. SPF Seniorernas företrädare underströk seniorers behov av äldreomsorg och äldrevård med god kvalitet, och ställde bland annat frågor om kommuners och regioners användning av tidigare och aviserade statsbidrag. Olovsson påmindes också om Socialdemokraternas vallöfte att göra det obligatoriskt för regioner och kommuner att inrätta pensionärsråd.