Pensionstillägget - ett kortsiktigt steg i rätt riktning, men otillräckligt

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson kommenterar pensionsgruppens besked om ett pensionstillägg från och med år 2021.

- Det är glädjande att de politiska partierna medger att de pensioner som pensionssystemet ger efter ett långt arbetsliv inte är tillräckliga. Ett pensionstillägg på som mest 600 kronor per månad kommer att välkomnas och behövas i många seniorers plånböcker. Samtidigt är detta en kortsiktig åtgärd – de 600 kronornas värde kommer inom några år ha ätits upp av köpkraftsutvecklingen och pensionstillägget löser inte bristerna i pensionssystemet.

- Politikerna kan inte fortsätta med detta lappa och lagande. 600 kronor mer innan skatt efter ett långt arbetsliv betyder fortfarande att det är olönsamt att ha arbetat som pensionär. Vi hoppas att de ansvariga partierna nu på allvar tar itu med de allvarliga bekymmer vi ser i systemet. Ett pensionstillägg, om än kortsiktigt, kan ge viss arbetsro och tid för eftertanke för åtgärder som på riktigt ger tryggare och högre pensioner för både dagens och framtidens pensionärer. Då måste pensionsavgiften höjas och sociala hänsyn införas i systemet – det måste löna sig att ha arbetat.