Positivt förslag om lägre skatt på pensionsinkomster

SPF Seniorerna ställer sig positiva till det förslag som idag skickats ut om lägre skatt på pensionsinkomster.

  • Det är viktigt att förslaget om att avskaffa den högre skatten på pensioner som fortfarande existerar prioriteras inför budgetförhandlingarna, säger Eva Eriksson förbundsordförande för SPF Seniorerna.

Finansdepartementet har idag skickat ut flera förslag som rör beskattning av inkomster, såväl pensioner som förvärvsarbete, som beroende på budgetförhandlingarna kan bli verklighet nästa år. Förslaget som rör pensionärer skulle betyda att den högre skatten på pensionsinkomster tas bort vid årsskiftet.

– Det är positivt att det nu finns ett förslag om att avskaffa den högre skatten på pensioner som fortfarande existerar, för de med pensioner på cirka 18 000 kronor och högre. Det har vi väntat på och kämpat för länge i SPF Seniorerna. Vi menar att det är viktigt att detta förslag prioriteras av de inblandade partierna inför budgetförhandlingarna, säger Eva Eriksson förbundsordförande för SPF Seniorerna.

Klicka här för att läsa mer om skatteförslaget