Ny prognos för pensionen 2021

Pensionsmyndigheten har idag lämnat prognos till regeringen om utgifter för kommande år. Prognosen är bland annat att inkomstpensionen räknas upp med 0,8 procent 2021. Prognosen som lämnades i maj var att inkomstpensionen skulle minska med 1,5 procent. Istället beräknas pensionen minska 2022.

  • Svängningarna i prognoserna visar att systemet som sådant inte klarar av att ge ekonomisk trygghet och förutsägbarhet för pensionärerna, säger SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson.

Som exempel så innebär prognosen för inkomstpensionens ökning om 0,8 procent att en inkomstpension på 12 000 kronor beräknas öka med 100 kronor per månad från 2021. 

Eva Eriksson kommenterar den nya prognosen:

– En på kort sikt, för 2021, positivare prognos än under våren. För 2022 ser det däremot klart dystrare ut i den nya prognosen. Hur det i slutändan blir får vi avvakta till hösten med när pensionen fastställs för nästa år. Politiken måste oavsett överväga snabba åtgärder som kompenserar pensionärerna för den svaga pensionsutvecklingen, samtidigt som de på allvar åtgärdar de brister som finns i systemet och som inte har med konjunkturen att göra. Vi kan inte vänta längre!

– Svängningarna i prognoserna visar att systemet som sådant inte klarar av att ge ekonomisk trygghet och förutsägbarhet för pensionärerna. Vi menar att hela systemet måste ses över, landets seniorer behöver både högre och tryggare pensioner. Pensionsavgiften måste höjas, pensionen ska avspegla ens arbetsinsatser i högre grad än idag.

Klicka här för att läsa pressmeddelandet från Pensionsmyndigheten