Eva Eriksson välkomnar ökade resurser till vård och omsorg

Förbundsordförande Eva Eriksson kommenterar dagens besked från regeringen om ökade resurser till vård och omsorg.

  • Eva Eriksson

- Det är bra att 5 miljarder ytterligare nu föreslås till kommuner och regioner. Vården och omsorgen har akuta problem och behöver veta vilka ramar de har att hålla sig inom. Samtidigt kommer det troligen inte att räcka. Mer resurser kan komma att behöva skjutas till. Dessutom måste kommuner och regioner också se till att prioritera vården och omsorgen, och arbeta på nya sätt. Inte minst samverkan med idéburna organisationer kommer att bli nödvändigt för att behålla kvaliteten i välfärden, säger Eva Eriksson.

Bakgrund
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet presenterade i dag förslag som kommer att lämnas till riksdagen i den så kallade vårändringsbudgeten. Utöver de resurser som beslutats av riksdagen med anledning av regeringens budgetproposition för år 2020 föreslås ytterligare 5 miljarder kronor till hälso- och sjukvården samt omsorgen. 3,5 miljarder av dessa kommer att tillfalla kommunerna och 1,5 miljarder regionerna.