Så lite lönar det sig att ha jobbat

SPF Seniorerna kräver att hela pensionssystemet ses över.

– Man kan jobba 42 år och få pension som mer eller mindre motsvarar det som den som har varit arbetslös hela livet får. Pensionsavgiften bör höjas till de 18,5 procent som man utlovade från början. En sådan höjning ska inte göras via höjda arbetsgivaravgifter utan genom löneskatten. Där finns redan pengar att ta av, säger Anna Eriksson, pensionsexpert på SPF Seniorerna.

  • Anna Eriksson, sakkunnig i pensionsfrågor SPF

Vid årsskiftet höjdes garantipensionen och bostadstillägget. En bieffekt av det stärkta grundskyddet är att många nyblivna pensionärer får lägre pension än de skulle ha fått om de aldrig hade jobbat.

– Det är inte fel att man förstärker grundskyddet. Felet är att politikerna fortsätter att ignorera bristerna i inkomstpensionen, säger Anna Eriksson.

Många av de vanligaste jobben i Sverige ger numera lägre pension än det maximala grundskyddet, visar nya beräkningar från pensionärsorganisationen SPF Seniorerna. Ett vårdbiträde som slutade jobba vid årsskiftet efter drygt 40 års heltid kommer enligt beräkningarna att få drygt 700 kronor mindre i pension än en garantipensionär med fullt bostadstillägg.

Läs hela artikeln i aftonbladet här.