Så mycket krymper inkomsten vid snabbt uttag av pensionen

En hygglig tjänstepension kan innebära all skillnad i världen för din inkomst som pensionär. Nio av tio svenskar har denna pensionsdel som ökat i betydelse de senaste åren. Valet av hur man tar ut tjänstepensionen påverkar den sammanlagda inkomsten med tiotusentals kronor över tid, visar en ny undersökning. – Ett livsvarigt uttag är ett bättre val för merparten människor enligt våra beräkningar, säger Eva Eriksson, förbundsordförande för SPF Seniorerna.

  • Eva Eriksson

Uträkningar från SPF Seniorerna visar att ett livsvarigt uttagsval ger betydligt mer under en 20-årsperiod (65–85 år).

– Som enskild ska man försöka ta reda på så mycket som möjligt kring den privatekonomiska skillnaden på korta och livsvariga uttag av tjänstepension. Generellt är livsvarigt uttag ett bättre val för merparten människor enligt våra beräkningar – både i genomsnitt under 20 års tid men framför allt för att få en jämnare och mer förutsägbar inkomst under åren, säger Eva Eriksson, förbundsordförande för SPF Seniorerna.

Reglerna måste ändras
SPF Seniorerna anser att livsvarigt uttag av tjänstepension ska vara standard. Dessutom ska det – precis som med den statliga pensionen –  vara möjligt att ändra i påbörjad uttagstid, en fråga som även flera pensionsbolag driver.

Klicka på länken för att läsa hela texten i expresssen.