Pensionspolitik med riksdagsledamöter

I dag besöktes SPF Seniorerna av Moderaterna i riksdagens socialförsäkringsutskott. På dagordningen stod pensioner och pensionspolitik. SPF Seniorerna upprepade sitt krav på att pensionssystemet i sin helhet ska ses över och manade till öppenhet om förändringar av det.

  • Elisabeth Björnsdotter Rahm, Eva Eriksson, Katarina Brännström, Peter Sikström, Arin Karapet

Pensionssystemet styrs av pensionsgruppen och denna slutna grupp av partier bidrar till ett demokratiskt underskott i pensionsfrågan. Ett öppet samtal om pensionssystemets funktion och framtid är nödvändig för att systemet ska uppfattas legitimt. Det var ett bra och konstruktivt möte, vi utgår ifrån att politikerna fick med sig budskapet från oss och våra medlemmar om att pensionsfrågan inte kan vänta, det behövs förändringar och det måste löna sig att ha arbetat. Som senior ska man inte behöva leva på marginalen, det krävs förstärkningar av den inkomstrelaterade pensionen, säger Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna

Från Moderaterna medverkande Katarina Brännström, Elisabeth Björnsdotter Rahm och Arin Karapet, och från SPF Seniorerna Eva Eriksson, Peter Sikström, Anna Eriksson och Martin Engman.