Glädjande att riksdagen beslutat om ytterligare 2,5 miljarder till välfärden

Det gläder mig att riksdagen i dag beslutat om ytterligare 2,5 miljarder för att stärka välfärden i kommuner och regioner. Tillskottet är behövligt, inte minst för äldreomsorgen. Men dagens tillskott är samtidigt en tillfällig satsning som är långt ifrån tillräcklig för att lösa äldreomsorgens akuta situation.

- Det är därför vi föreslår en nationell kriskommission som ska analysera läget och snabbt komma med åtgärder för att förbättra situationen. Seniorer ska kunna vara trygga med att äldreomsorgen finns där då man behöver den. Då krävs långsiktiga förstärkningar och förutsättningar för kommunerna, men de måste också prioritera äldreomsorgen och en högre kvalitet i densamma. Seniorer är inte betjänta av politisk skuggfäktning, jag vädjar därför till riksdagens partier att samlas till krafttag för vården och omsorgen om landets seniorer, säger Eva Eriksson förbundsordförande SPF Seniorerna.

Bakgrund
Riksdagen har för år 2020 tidigare beslutat om ett statsanslag på 128,4 miljarder kronor i allmänna bidrag till kommuner. Med dagens beslut höljs anslagsramen till 130,9 miljarder kronor.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har i sin ekonomirapport i oktober 2019 slagit fast att välfärden kommer att sakna 43 miljarder kronor år 2023 om kostnaderna ökar i takt med befolkningen och staten inte tillför mer resurser än det som föreslogs i budgetpropositionen.