Detta vill SPF Seniorerna se i regeringens höstbudget

Den 21 september lämnar regeringen sitt förslag till statsbudget för 2021 och till höständringsbudget för 2020. SPF Seniorerna ställer i sammanhanget en rad krav.

 • Vi vill bland annat se se förstärkningar av äldreomsorgen, avskaffad pensionärsskatt och vaccinationsprogram för seniorer säger Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna.

Inför förhandlingarna om budgetarna som presenteras av regeringen den 21 september ställer SPF Seniorerna följande krav:

 • Förstärk äldreomsorgen och äldresjukvården
  Ge kommunerna möjlighet att anställa läkare, stimulera kommuner och regioner att öka den geriatriska kompetensen. Möjliggör för att kommunerna anställer fler sjuksköterskor, läkare, vårdbiträden, undersköterskor med högre kompetens och kommunfarmaceuter som kan bidra till att förbättra läkemedelsanvändningen i äldreomsorgen. Stimulera och kräv bättre samverkan mellan kommuner och regioner, påverka regionerna att utbilda fler geriatriker och allmänläkare med geriatrisk kompetens. Förbättra arbetsvillkoren. Lön och karriärmöjligheter måste utnyttjas för att göra omsorgsyrkena attraktivare och förbättra rekryteringen.

 • Avskaffa pensionärsskatten
  Sänk skatten på pensionsinkomster till samma nivå som skatten på löneinkomst. Pension ska betraktas som uppskjuten lön och beskattas därefter.

 • Inkludera kostnader för munhälsa i sjukförsäkringen
  Erbjud alla seniorer årlig kontroll av munhälsan hos tandhygienist, seniorer med mer än fem läkemedel en kontroll av munhälsan minst två gånger årligen, och alla i hemsjukvård och särskilda boenden en systematisk bedömning och kontroll av munhygien, munhälsa och behandling av problem av tandhygienist.

 • Inför ett nationellt vaccinationsprogram för äldre som omfattar vaccinationer mot influensa, pneumokocksjukdom och bältros
  I dag avgör din region om du erbjuds vaccin och ifall du måste betala för den. Privatekonomi och bostadsadress ska inte avgöra din tillgång till vaccination. Vaccination främjar folkhälsan, minskar lidande och reducerar antalet sjukdomstillfällen och dödsfall, eftersom äldre är en riskgrupp som drabbas svårare av infektioner.

 • Kortare handläggningstider för bostadstillägg
  Ge Pensionsmyndigheten resurser att minska tiderna för handläggning av ansökningar om bostadstillägg. Äldre har tvingats att vänta orimligt länge på bostadstillägg. Handläggningstiderna kan vara drygt ett halvår.