SPF Seniorerna om vårbudgeten

Förbundsordförande Eva Eriksson kommenterar delar av vårbudgeten: äldrebostäder, handläggningstider hos Pensionsmyndigheten och att stöd till seniora arbetstagare bör övervägas.

  • Förbundsordförande Eva Eriksson

Förbundsordförande Eva Eriksson kommenterar vårbudgeten:

– Det är bra att Statens bostadsomvandling får ett kapitaltillskott och skärpt uppdrag för att koncentrera sin verksamhet till fortsätta sitt viktiga uppdrag att iordningställa bostäder anpassade för äldre. Bolaget har en roll i områden där bostadsmarknaden är svag. Därutöver krävs fler åtgärder. Det behövs ett långsiktigt statligt stöd till byggande av bostäder för äldre och ett investeringsstöd för om- och tillbyggnad i syfte att förbättra tillgängligheten, till exempel genom att installera hiss. Vi saknar dock en långsiktig strategi för bostadsmarknaden för seniorer, säger Eva Eriksson, förbundsordförande i SPF Seniorerna.

– Det är positivt att Pensionsmyndigheten får ytterligare medel för att arbeta vidare med att korta sina allt för långa handläggningstider. Däremot saknar vi synvinkeln hur de omkring 200 000 äldre som arbetar kan drabbas i denna kris. A-kassan upphör till exempel vid 65 år – här skulle vi önska att regeringen överväger stöd vid förlust av arbetsinkomst också för seniorer. säger Eva Eriksson, förbundsordförande i SPF Seniorerna.

Eva Eriksson och Anna Eriksson, sakkunnig pensioner SPF Seniorerna, uttalade sig även om vårbudgeten i Expressen.

Klicka här för att läsa artikeln