Peter Sikström i radio om livförsäkringars åldersgränser

SPF Seniorernas generalsekreterare Peter Sikström medverkade i radioprogrammet Plånboken som handlade om livförsäkringars åldersgränser.

  • Peter Sikström intervjuas utomhus på behörigt avstånd.

Frågor som togs upp i programmet var bland annat fram till vilken ålder man kan teckna en livförsäkring, och vid vilken ålder den upphör.

Peter framförde bland annat att åldersvillkoren bör regleras bättre utifrån den ökande medellivslängden.

Klicka här för att läsa mer och lyssna på radioinslaget