Eva Eriksson i Expressen om förslagen i budgeten som påverkar seniorers ekonomi.

Pensionärer pekas ut som vinnare i höstbudgeten som presenterades av finansministern på onsdagen. Expressen sammanfattar de 10 förslag som kommer att ha direkt inverkan på miljoner seniorers ekonomi från årsskiftet.

Här är de 10 förslagen:

1. Skattesänkningen (4,33 miljarder).

2. Högre garantipension och höjt tak för bostadstillägg (2,2 miljarder).

3. Pengar för att korta köerna för ansökningar till bostadstillägg (25 miljoner).

4. Satsningar på vård och omsorg (1,43 miljarder).

5. Höjt tak för skatteuppskov vid bostadsförsäljning.

6. Statsbidrag till kommuner och regioner (5 miljarder).

7. Elektronisk betalning för att få Rut- och Rotavdrag.

8. Bankernas kontanthantering ska säkras (20 miljoner).

9. Skattereduktionen för glesbygdskommuner (1,35 miljarder).

10. Bensinskatten sänks – priset höjs (900 miljoner).

Läs hela artikeln och Evas kommentarer här