Förbundsordförande Eva Eriksson i Expressen om förslagen i höstbudgeten som påverkar pensionärer

Klockan 08.00 på onsdag 18 september presenterar finansminister Magdalena Andersson regeringens höstbudget. Eva Eriksson uttalar sig i dagens Expressen om de kända förslagen.

  • – Vi ska komma ihåg att vallöftet från regeringen bestod i att helt ta bort den högre skatten på pensionsinkomster till år 2020, ett löfte som alltså inte kommer att uppfyllas, säger förbundsordförande Eva Eriksson.

Kort sammanfattning:

  • Skattesänkningslöftet är inte uppfyllt i sin helhet.
  • Det blir ännu mindre lönsamt att ha arbetat som pensionär när respektavståndet minskar.
  • Väntetiderna för bostadstillägg måste kortas.
  • Insatser för att motverka ensamhet och stärka idrott bland äldre välkomnas.
  • Det behövs nationella minimikrav för både tillgänglighet och kvalitet i äldreomsorgen.
  • För lite görs för att få i gång flyttkedjorna.

Läs artikeln i sin helhet här