SPF Seniorerna om höjd pensionsålder och förändringar i grundskyddet

Idag väntas riksdagen besluta om höjd lägsta ålder för att ta ut pension och om förändringar i grundskyddet för pensionärer. SPF Seniorerna anser att detta är långt ifrån tillräckligt för att dels stärka pensionerna dels för att människor ska arbeta längre upp i åren.

  • Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna.

Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna, om besluten som väntas idag:

– Från SPF Seniorerna anser vi att alla ska kunna arbeta så länge de önskar, men det är långt ifrån alla som kan eller får göra det idag. Redan år 2013 kom Pensionsåldersutredningen som innehöll åtgärder som att förbättra arbetsmiljön, stärka möjligheten till omställning och kompetensutveckling, ekonomiska incitament och motverka åldersdiskriminering. Ändå har mycket lite gjorts i detta sammanhang sedan dess, trots att kraftfulla åtgärder skulle behövas. Sedan måste självfallet åldersgränserna i kringliggande trygghetssystem höjas i takt med att den ålder till vilken man bör arbeta ökar. Allt detta måste vara på plats innan man kan förvänta sig att människor ska arbeta längre upp i åren. Det är nog få svenskar som förstår effekterna av det beslut som fattas idag, vilket är allvarligt och ett demokratiskt problem.

– Ett annat problem är ju att det måste löna sig att ha arbetat, vilket det inte gör idag. Skillnaden mellan 40 års heltidsarbete med medelinkomst och att aldrig ha arbetat, det så kallade respektavståndet, är idag på 500-1000 kronor i månaden. Nästa år höjs grundskyddet, vilket är positivt för de som har stor del grundskydd, men det betyder att respektavståndet minskar ytterligare. Detta eftersom politiken inte gör något åt den inkomstrelaterade pensionen. Riksdagen beslutar alltså om att göra det än mer olönsamt att ha arbetat, men tror samtidigt att människor som närmar sig pension ska arbeta några år till när det inte ger mycket extra i plånboken. Det säger sig själv att höjd pensionsålder inte kommer att räcka, det krävs också åtgärder i linje med Pensionsåldersutredningen och högre pensionsavsättningar. Ett helt liv i arbete måste ge ett bättre pensionsutfall än idag, därför krävs höjda pensionsavgifter som ger högre pensioner till både dagens och framtidens pensionärer.

Klicka här för att läsa mer om vad nyordningen som klubbas idag innebär