SPF Seniorerna i Expressen om förändringarna i grundskyddet

Vid årsskiftet görs flera förändringar i grundskyddet som ger mer i plånboken för vissa grupper, men för andra grupper är förändringarna inte mycket att hurra över. I Expressens artikel kan du se hur förändringarna påverkar din pension.

Grafiken ovan visar hur flera pensionärsgrupper hamnar under den allmänna löneutvecklingen samtidigt som garantipensionärer med bostadstillägg får en bättre utveckling.

– Det är inte fel att förstärka grundskyddet, problemet är att politiken inte gör något för att förstärka den inkomstrelaterade allmänna pensionen, säger Eva Eriksson, förbundsordförande i SPF Seniorerna.
– Resultatet blir att det inte lönar sig att ha arbetat, man får i stort samma pension efter skatt oavsett. Det är orimligt, väljarna har tagit ställning för ett inkomstrelaterat pensionssystem, medan politikerna för oss mot ett grundtrygghetssystem utan att frågan kommer upp till debatt.

Här kan du läsa Expressens artikel och se hur förändringarna påverkar din pension