SPF Seniorerna: Fullt rimligt att banker ska hantera kontanter

SPF Seniorerna kommenterar regeringens förslag på att större banker ska tillhandahålla kontantservice i hela Sverige.

SPF Seniorerna om att större banker ska tillhandahålla kontantservice i hela Sverige:
- Det är fullt rimligt att banker är skyldiga att hantera kontanter för uttag och insättning. Därför välkomnar vi regeringens förslag att göra det obligatoriskt för kreditinstitut att tillhandahålla kontanter. Många invånare kan eller vill inte hantera pengar digitalt – då ska de inte heller tvingas till det. Vi anser det lika rimligt att bankerna också är skyldiga att ta emot insättningar från privatpersoner. Regeringen borde föreslagit även detta, säger Eva Eriksson, förbundsordförande i SPF Seniorerna.

Regeringen har beslutat att inhämta lagrådets synpunkter på sitt förslag att banker och kreditinstitut ska var skyldiga att tillhandahålla kontanter för uttag och att hantera dagskassor. I regeringens lagrådsremiss föreslås att ändringarna träder i kraft den 1 januari 2021.

Ta del av förslagen här