SPF Seniorerna om ytterligare skattelättnader för seniorer

Eva Eriksson, ordförande SPF Seniorerna, om regeringens förslag på ytterligare skattelättnader för seniorer: positivt att regeringen tar tag i denna rättvisefråga

Eva Eriksson, ordförande SPF Seniorerna, kommenterar regeringens förslag på ytterligare skattelättnader för seniorer: 

"Det är positivt att regeringen tar tag i denna rättvisefråga, vi seniorer ska inte betala mer skatt än löntagare. Skattelättnaderna kommer att stärka privatekonomin för en del av landets seniorer, samtidigt kan jag konstatera att förslaget inte innebär ett helt avskaffande av den högre skatten på pensionsinkomster men ett gott steg på vägen. Jag förutsätter att alla partier ställer sig bakom detta förslag. Men för att alla seniorer ska känna ekonomisk trygghet krävs att politiken på allvar tar tag i bristerna i pensionssystemet. SPF Seniorerna menar att pensionssystemet måste renoveras och ge högre allmän pension än i dag – både för dagens och framtidens pensionärer. På den punkten ger vi oss inte."